Algemene voorwaarden

1. Aanmelding & Inschrijving

1. De overeenkomst tussen STIP Voetbalopleiding en de jeugdspeler treedt in werking als: het aanmeldingsformulier op internet volledig ingevuld is.

2. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.

3. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt is plaatsing op een wachtlijst mogelijk.

4. Inschrijving wordt binnen een week per mail bevestigd.

5. Minimaal twee weken voor de start van de cursus ontvangt iedere deelnemer algemene informatie, en het trainingsrooster.

2. Betaling

1. Stip voetbalopleiding biedt u de gelegenheid in één of twee termijnen te betalen.

2. Deelname aan de cursus is definitief wanneer het volledige of halve factuurbedrag binnen 14 dagen is voldaan.

3. Wanneer de factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is voldaan vervalt de inschrijving.

3. Inhoudelijke regels

1. STIP Voetbalopleiding is clubonafhankelijk en te gast bij Voetbalvereniging D.S.V.P. & T.O.G.B.  Dit houdt in dat de spelers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.

2. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

3. Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij de voetbalschool.

4. Je mag pas het veld op als de voorgaande training is afgelopen, overige personen worden verzocht het veld niet te betreden.

5. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website.

6. Eventueel afgelaste trainingen worden aan het eind van de cursus ingehaald.

7. Inhalen van een gemiste training kan alleen als men vroegtijdig aangegeven heeft waarom men de training niet kan volgen alleen afmeldingen via de e-mail worden eventueel gehonoreerd, STIP Voetbalopleiding bepaalt uiteindelijk of er ingehaald wordt en wanneer.

8.Spelers zijn verplicht in de kleding van STIP Voetbalopleiding te trainen, de kleding wordt aangeleverd door STIP Voetbalopleiding en is inbegrepen bij inschrijving van de 1ste cursus en blijft zodoende eigendom van de speler.

4. Aansprakelijkheid

1. STIP Voetbalopleiding sluit voor de jeugdspelers een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af.

2. STIP Voetbalopleiding stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

3. STIP Voetbalopleiding stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen. De voetbalopleiding is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

4. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

5. Annulering & Verzuim v/d cursus

1. Annulering door deelnemer, na inschrijving en betaling, is mogelijk tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Bij annulering wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht en verrekend met het betaalde cursusgeld.

2. Annulering tijdens de cursus is mogelijk maar restitutie van cursusgeld is niet mogelijk, behalve wanneer punt 5.3 van toepassing is.

3. Restitutie van het cursusgeld of een deel van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer er sprake is van overmacht(bijv. langdurige ziekte of blessure).Restitutie van het cursusgeld moet schriftelijk worden aangevraagd, er kan gevraagd worden om een doktersverklaring. Verzoek sturen naar correspondentieadres of e-mail adres.

4. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van punt 3.1 vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats.

6. Foto’s / Video’s

1. Tijdens de trainingen kunnen er beeldopnamen gemaakt worden ten behoeve van STIP Voetbalopleiding promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de cursus kenbaar te maken.